Minőségirányítás

Minôségirányítási, mérési rendszerek kialakítása

Referenciák

2005

A Nyírvidék TISZK megbízásából Mérési Rendszer Kialakítása Térségi Integrált Szakképző Központok Részére.

2007 2008

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP 3.1.1. Programigazgatósága megbízásából a Regionális Operatív Program 3.1.1 Központi Programmal összefüggő monitoring és pénzügyi eljárásrendek, folyamatok, szabályzatok átdolgozása.

2009

A Fejér Megyei és a Sajó Menti Szakképzés Szervezési Társulás megbízásából Minőségirányítási Rendszer Kialakítása Térségi Integrált Szakképző Központok Részére

2009

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP 3.1.1. Programigazgatósága megbízásából A Regionális Operatív Program 3.1.1 Komponensben Megvalósuló Program helyzetelemzésében való közreműködés.

2010

AGRIA TISZK Nonprofit Kft. megbízásából Pályakövetési rendszer kialakítása és fejlesztése a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0022 számú projekt keretén belül.

2011

Az Eszterházy Károly Főiskola megbízásából „Komplex szolgáltatásfejlesztés az Eszterházy Károly Főiskolán a minőségi gyakorlati képzés érdekében 2. rész” című, TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV-2010-0002 számú pályázat keretén belül Mérőeszközök kidolgozása és adatfelvétel lebonyolítása.

2011

Az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorlóiskolája megbízásából Kommunikációs modell készítése.

Kutatás

Kutatások, felmérések, tanulmányok

2004

A Nemzeti Felnőttképzési Intézet megbízásából Kutatás szervezése és bonyolítása "büntetés-végrehajtási intézetekből szabadultak elhelyezkedési lehetőségeiről, továbbá büntetési idejük alatti pályaorientációs és képzési lehetőségeikről".

2005

A Strukturális Alapok Képző Központ (SAKK) megbízásából adat és információgyűjtés, elemzés a Strukturális Alapokkal kapcsolatos képzések bevezetettségének, elfogadásának vizsgálata érdekében.

2005

A A Károly Róbert Főiskola megbízásából Főiskolai Informatikai Infrastruktura felmérése.

2005

A Károly Róbert Főiskola megbízásából hallgatók körében E-learning felmérése az egyes szakterületeken – igényfelmérés, várható felhasználói kör meghatározása.

2005

A Károly Róbert Főiskola megbízásából a főiskola rendelkezésre álló humán erőforrások felmérése – állapotjelentés, képzési javaslatok elkészítése.

2006

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából adat és információgyűjtés, elemzés a Strukturális Alapokkal kapcsolatos képzések bevezetettségének, elfogadottságának vizsgálata érdekében – tanulmány írása.

2008

A Strukturális Alapok Programiroda megbízásából Roma Kisebbséget Érintő Egészségügyi Pályázatok kutatása.

2008

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP 3.1.1. Programigazgatósága megbízásából Önkormányzati Projektek sikeressége és a Strukturális Alapok által nyújtott képzések hatékonyságának korrelációs vizsgálata.

2010

A Budapesti Gazdasági Főiskola megbízásából Munkaerőpiaci felmérés elkészítése, kiértékelése.

2011

ÖSSZEFOGÁS-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. megbízásából Következő fázist megalapozó tanulmány elkészítése a TIOP-3.1.1-09/1-2009-0024 kódszámú pályázat keretén belül.

2011

Az Eszterházy Károly Főiskola megbízásából „Komplex szolgáltatásfejlesztés az Eszterházy Károly Főiskolán a minőségi gyakorlati képzés érdekében 3. rész” című, TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV-2010-0002 számú pályázat keretén belül Összefoglaló tanulmány készítése.

2011

Az Eszterházy Károly Főiskola megbízásából „Komplex szolgáltatásfejlesztés az Eszterházy Károly Főiskolán a minőségi gyakorlati képzés érdekében 1. rész” című, TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV-2010-0002 számú pályázat keretén belül Módszertani kézikönyv elkészítése.

2011

Az Eszterházy Károly Főiskola megbízásából „Borkultusz – borászathoz kapcsolódó képzésfejlesztési programok megvalósítása az Eszterházy Károly Főiskolán” című, TÁMOP-4.1.2.A-10/1/KONV-2010-0009 számú pályázat keretén belül Összefoglaló tanulmány készítése.

2013

A Bugát Pál Kórház megbízásából TIOP-2.2.6/12/1/B kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázattal kapcsolatosan pályázati dokumentáció elkészítése és a kiírásnak megfelelő összeállítása

2013

Az Eszterházy Károly Főiskola megbízásából TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1azonosítójú "Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése" című pályázati felhívásra a Megrendelő által benyújtandó pályázattal kapcsolatos Megvalósíthatósági tanulmány szakmai háttéranyagának összeállítása.

2014

Dunaújvárosi Főiskola megbízásából TÁMOP-4.1.2D-12/1/KONV-2012-0016-os projekthez kapcsolódóan tanulmányok készítése nyelvoktatási területen.

2014

Eszterházy Károly Főiskola megbízásából TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009-es projekthez kapcsolódóan felsőoktatási kutatóhelyek és a vállalkozások tudományos együttműködésének elősegítése.

2014

Széchenyi István Egyetem megbízásából TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0001-es projekthez kapcsolódóan: A felsőoktatási kutatóhelyek és a vállalkozások tudományos együttműködésének elősegítése – tanulmánykészítés.

2014 2015

Oktatási Hivatal megbízásából TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001-es kiemelt projekthez kapcsolódóan „A megvalósult átszervezések eredményeinek vizsgálata 2013-2014 és a köznevelés-fejlesztési tervek felülvizsgálata 2015” – kutatás.

2015

Kaposvári Városfejlesztő Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0008 projekt megvalósítása keretében szakértői, tanácsadói feladatok ellátása a helyi (Kaposvár) gazdasági szereplők K+F+I, tudástranszfer és tudásmenedzsment szolgáltatási igényeinek felmérése során.

2015

Szent István Egyetem TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0002 projekt megvalósítása keretében részletes kutatási és képzési felmérés elkészítése az együttműködő vállalatok körében.

Pályázatírás

Pályázatírás, projektmenedzsment, minőségbiztosítás

2009

AGRIA TISZK Nonprofit Kft. megbízásából Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése a TIOP-3.1.1/09/1 számú projekthez kapcsolódóan.

2010

Az Eszterházy Károly Főiskola megbízásából “Képzés- és tartalomfejlesztés, különös tekintettel a hiányszakmák, új szakmák igényeihez kapcsolódó képzésekre és azok fejlesztésére” című pályázattal kapcsolatosan Szükségletfelmérés készítése.

2010

Az Eszterházy Károly Főiskola megbízásából Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban” című pályázathoz Szükségletfelmérés készítése.

2010

A HBCS Audit Kft. megbízásából közreműködés a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. TIOP 2.2.4/09/01 kódszámú "Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című pályázat elkészítésében.

2011 2013

Pécsi Tudományegyetem megbízásából a TÁMOP-4.2.2-B-10/1-2010-0029 kódszámú projekten belül Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatás végzése.

2011 2013

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet megbízásából a TIOP-2.2.4/09/1-2010-0010 azonosító számú, „Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben” című projekthez kapcsolódóan Minőségbiztosítás végzése.

2011 2013

Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház, Nonprofit Zrt. megbízásából a TIOP-2.2.4/09/1-2010-0016 azonosító számú, „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban” című projekt keretén belül Minőségbiztosítás végzése

2014

folyamatban: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) megbízásából „Minőségbiztosítási és kontrolling menedzsment szakmai tartalmú feladatok ellátása a svájci hozzájárulás keretében megvalósuló SH/8/1 azonosító számú projektben.”

2014-2015

„Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon” című TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0057 azonosítójú projekt számára pénzügyi és szakmai vezető biztosítása.