Bemutatkozás

Bemutatkozás

Az Inner's Kft., elôzetesen Inner's
Kutatási Közhasznú Társaság 2003-ban alakult. Azóta az oktatási, foglalkoztatási és szociális szakterületeken végzünk szakmai munkát.

A szakértői tevékenység nagy részét társadalomtudományi kutatások teszik ki, emellett az utóbbi két évben az oktatás, azon belül is szakképzés szakterülethez kapcsolódóan végeztünk szakirányú munkát és fejlesztéseket, kiemelten a minőségirányításhoz és mérésekhez kapcsolódóan. Emellett nagy tapasztalattal rendelkezünk a roma kisebbséget érintő társadalomtudományi kutatásokban is.

Célkitûzéseink

Az Inner's Kft. profilja alapvetően az oktatás, foglalkoztatás és egészségügy szakterületekhez kapcsolódik. Az alábbiakban ismertetjük a számunkra fontos és remélhetően az Önök számára is érdekes információkat magunkról.

Az Inner's Kft. elsősorban a hátrányos helyzetűekkel foglalkozik. Igen sokáig a hazai büntetés-végrehajtás intézményein belüli megoldásokkal próbáltuk javítani a hátrányos helyzetű csoportba sorolható emberek gondjait. Ma már sokkal tágabban értelmezzük tevékenységeinket és a hatásukat is. Ebben a témában folytatunk kutatásokat és működünk közre kutatásokban.

Emellett egy kicsit szárazabbnak vélt, viszont annál kézzelfoghatóbb tevékenység is munkánk része. Ez a mérési rendszerek, minőségirányítási rendszerek fejlesztése, kialakítása és bevezetése, az erre igényt formáló intézményeknél. Az oktatás szakterülethez kapcsolódó mérési rendszerünk alapvető célja az intézmények hétköznapi működésének, az intézményvezetés döntéseinek támogatása, és a működés racionalizálása. Az általunk kínált mérési rendszer ugyanakkor ügyel az intézmény specifikumaira, nem vesznek el a részletek a fejlesztés során.

Egészségügy, minôségfejlesztés, betegbiztonság

A korszerű orvos-technológia fejlettségnek megfelelő, színvonalas egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés minden magyar és Uniós állampolgárnak joga és igénye is. A magyar egészségügyi ellátók versenyképességének javítása a nemzetközi és a hazai piacon csak úgy képzelhető el, ha megfelelnek azon minőségügyi elvárásoknak, amelyeket az akkreditált minőségbiztosítási rendszerrel rendelkező országokban működő ellátók nyújtanak a betegek számára. A minőségügy kiemelt területe, a betegbiztonság aktuális helyzetének értékelése és javítása elengedhetetlen követelmény azoknak a szolgáltatóknak, akik versenyben szeretnének maradni az egészségügyi piacon. A nemzetközileg elfogadott elvek és módszerek mentén cégünk minőségfejlesztési, betegbiztonsági tanácsadást végez az ellátók számára.

 • őségbiztosítási rendszer informatika támogatásának kiépítése
 • Ellátóra jellemző betegbiztonságot érintő területek feltárása, erősségek, gyengeségek, és alapvető okaiknak meghatározása
 • Összehasonlító elemzések készítése, a legjobb gyakorlat alapján, a betegbiztonságra vonatkozóan

Humánerôforrás krízis tanácsadás

A mai magyar egészségügyi ellátás egyik legégetőbb problémája a humánerőforrás hiány. Mind a járó-beteg szakellátásban, mind a fekvő-beteg szakellátásban óriási különbségek vannak a szakember ellátottság területén az ország különböző régiói között és azokon belül egyaránt. Cégünk, felismerve a probléma súlyosságát, HR krízis tanácsadói üzletágat fejlesztett ki, aminek keretén belül mind intézményi, mind települési, mind térségi szinten egyedi megoldási javaslatok kidolgozását vállaljuk.

 • Helyzetfelmérés, erősségek. és gyengeségek feltérképezése, szükségletek meghatározása
 • Összehasonlító elemzés készítése a legjobb gyakorlat vizsgálata alapján
 • Megoldási javaslatok kidolgozása HR és operatív menedzseri technikák alkalmazásával

Egészségfejlesztés, közösségfejlesztés

A WHO megfogalmazása szerint "Az egészségfejlesztés az a folyamat, mely képessé teszi az embereket arra, hogy saját egészségüket felügyeljék és javítsák. Az egészségfejlesztés átfogó társadalmi és politikai folyamat, mely nem csak az egyének képességeinek és jártasságának erősítésére irányuló cselekvéseket foglal magába, hanem olyan tevékenységeket is, amelyek a társadalmi, környezeti és gazdasági feltételek megváltoztatására irányulnak azért, hogy azoknak a köz és az egyén egészségére gyakorolt hatása kedvező legyen." Ezen alapelv mentén cégünk a közösségi színterek mindegyikén kínál szakértői tanácsadó tevékenységet a közösségi egészségfejlesztés területén.

 • Települési, kistérségi egészségtervek készítése, megvalósítása
 • Közösségi színtereken egészségtervek, egészségnevelési programok készítése, megvalósítása
 • Munkahelyi egészségfejlesztés
 • Egészségnevelési, primer prevenciós, mentálhigiénés ismereteken alapuló országos programok tervezése, lebonyolítása

Pályázati tanácsadás

Cégünk az ÚMFT keretén belül meghirdetett Európai Uniós pályázatok területén teljes körű tanácsadó tevékenységet végez. Szakértőink az ellátók egészségügyi profiljának megfelelő pályázati lehetőségek feltárásától a projekt zárásáig nyújtanak szolgáltatásokat a megrendelők számára, mind a beruházási típusú, mind az intézményt érintő egyéb szakmai programok kapcsán.

 • Pályázat figyelés
 • Pályázat előkészítési tanácsadás
 • Pályázat írás, átdolgozás
 • Projekt megvalósításának menedzselése